pchome.png
限時搶購-01.png

11/23​ pm6:00 開始,數量有限​,敬請把握機會

SID 3D 攝影機

SID 3D

含3軸穩定攝影組

sid.png
sid_gimbal.png

網路價:NT$7500

$4999

網路價:NT$11000

$7999

再送價值NT$450 SID VR LITE 眼鏡

再送價值NT$450 SID VR LITE 眼鏡

SID VR LITE.png

活動辦法

即日起只要購買3D Clip App的進階編輯功能 

​即可享有下列商品折扣優惠!

sid.png
sid_cinematic.png

85折

75折

原價 : 7900元  6700元

原價 : 12990元  9700元

3D Clip App 完整版功能介紹

3D_tools_3x.png

3D調整工具

export_videos_3x.png
remove_ad_3x.png
remove_intro_3x.png

移除廣告

高畫質影片輸出

移除片頭動畫